Trải nghiệm thiết kế mạch (EDA) dễ dàng hơn

776942 PCB Projects Designed by EasyEDA
Dùng thử EasyEDA ngay Download

Dillon

(EasyEDA Founder)

You will enjoy more during the journey from an idea to a product via EasyEDA.

Khả năng thiết kế PCB và mô phỏng mạnh mẽ

Trình thiết kế sơ đồ nguyên lý tuyệt vời

Vẽ mạch nguyên lý nhanh hơn nhờ sử dụng các thư viện có sẵn và luôn được cập nhật trên trình duyệt.

Thiết kế PCB trực tuyến

Với mạch nhiều lớp, hàng ngàn pad, bạn vẫn có thể chạy chương trình nhanh chóng và bố trí linh kiện một cách trơn tru.

Trình mô phỏng mạch tích hợp thông minh.

Kiểm tra mạch tín hiệu tương tự, số và hỗn hợp với các mô hình và mạch phụ tích hợp.

Nhập các tập tin PCB và sơ đồ nguyên lý

Nhập thiết kế của bạn từ Eagle, Altium, Kicad và LTspice

Thiết kế phần cứng chưa bao giờ đơn giản như vậy

Hợp tác cùng phát triển

Mời đồng nghiệp và cộng sự để cùng hợp tác trong thiết kế kỹ thuật điện tử. Cộng tác và nhận xét trên thiết kế vô cùng dễ dàng với các tùy chọn công khai hoặc riêng tư, kiểm soát truy cập, chia sẻ dự án.

Phần cứng mã nguồn mở

Khai thác sức mạnh của điện toán đám mây: truy cập vào các mô-đun mã nguồn mở được phát triển bởi hàng ngàn kỹ sư điện - điện tử.

Open-source Hardware

More than 500,000 real-time updated components have been created and you can import your own common libraries.

Chia sẻ sơ đồ nguyên lý và PCB của bạn

Chia sẻ thiết kế dễ dàng với các tùy chọn chia sẻ dự án công khai và riêng tư và các tùy chọn kiểm soát truy cập

Phát triển điện toán đám mây hoàn hảo

Bất cứ nơi nào. Bất cứ nơi đâu. Dù là trên Linux, Mac, Windows, Android, PC, Tablet hay điện thoại thông minh, chương trình đều có thể mở trên trình duyệt, đăng nhập và bắt đầu một phiên làm việc mới.

EasyEDA sử dụng nhiều cách để đảm bảo sự an toàn cho dự án của bạn. Lưu trữ trên máy chủ ở vòng quanh thế giới đảm bảo đa sao lưu và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các dự án được lưu trữ trên các máy chủ đám mây, nhưng chỉ có bạn và cộng sự có thể mở các tập tin riêng tư. Để tăng cao tính bảo mật và sao lưu, tất cả các tập tin đều có thể được lưu trữ cục bộ.

goToTop
你现在访问的是EasyEDA海外版,使用建立访问速度更快的国内版 https://lceda.cn(需要重新注册)
如果需要转移工程请在个人中心 - 工程 - 工程高级设置 - 下载工程,下载后在https://lceda.cn/editor 打开保存即可。
有问题联系QQ 3001956291 不再提醒
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow
We use cookies to offer you a better experience. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this site, you consent to the use of our cookies.